počátek 21. století

  • počátek 21. století
  • 2000–2009V tomto období byly nejdůležitějšími světovými událostmi především počítačový problém Y2K, předpovědi o konci světa a velký technologický rozmach 3D technologií, LCD displejů, dotykových telefonů i sociálních sítí. Mezi nejznámější designéry je řazen Ross Lovegrove, Tokujin Yoshioka, Jasper Morrison, Jonathan Ive a mnozí další.

Všechny exponáty z tohoto období