90. léta 20. století

  • 90. léta 20. století
  • 1990—1999V tomto období byly nejdůležitějšími světovými událostmi především nástup počítačů a internetu, proběhla válka v Zálivu, rozpadl se Sovětský svaz, skončila studená válka a rozdělila se Česká a Slovenská Federativní Republika. Mezi nejslavnější designéry této doby patří James Dyson, Philippe Starck, Tom Dixon a další.

Všechny exponáty z tohoto období